Profil Sekolah


LENCANA SEKOLAH SK KAMPONG GELAM 

Maksud Perlambangan
Berbentuk Hati : Melambangkan sifat kecintaan serta kesetiaan kepada sekolah.

Rajin Usaha Jaya : Moto yang menjadi inspirasi seluruh warga sekolah.

1928 Melaka : Tahun penggunaan nama SK Kampng Gelam. Tahun penubuhan 1884.

Dua Tangkai Padi Yang Berisi : Pembentukan sikap positif berilmu, berbakti dan tawaduk di kalangan warga sekolah.

Kota A Famosa : Lambang kenegerian (Melaka) serta keutuhan peribadi warga sekolah.

Buku Yang Terbuka : Melambangkan sikap rajin dan usaha tangga kejayaan serta sumber intelik.

Obor : Melambangkan semangat warga sekolah yang sentiasa membara untuk berjaya dalam kehidupan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...